27/05/2020
Goedenavond

Banner_standaard_top.jpg

  GEBRUIKERSNAAM
   
  PASWOORD
    
NL 
ACV Puls : N-Allo
 

Vaak Gestelde Vragen (FAQ)

 

Vraag:
Antwoord:
Onderwerp:
 

 


Tijdkrediet
 
 
 
Hoe vraag ik Tijdkrediet aan.

Je recht op tijdkrediet of loopbaanvermindering moet je eerst schriftelijk aanvragen bij je werkgever. De aanvraag gebeurt per aangetekend schrijven of door de werkgever voor ontvangst te laten tekenen (met datumvermelding) op een dubbel exemplaar. Er moet dus altijd een schriftelijke aanvraag zijn. Email geldt nog niet als geldige aanvraag.

Je doet je aanvraag:

• 3 maanden vooraf als de onderneming meer dan 20 werknemers telt;

• 6 maanden vooraf als de onderneming ten hoogste 20 werknemers telt.

 
Waar vind ik alle vragen en antwoorden over Tijdkrediet

Op de website van de Sociale Zekerheid is er een pagina over Tijdkrediet met alle vragen en antwoorden

 
Waar vind ik alle formulieren om Tijdkrediet aan te vragen.

Op de website van de RVA staan alle formulieren, klik hier om ze af te halen.

 
Hoeveel krijg ik extra bij mijn loon met Tijdkrediet.
Alleen voor collega's
 
 
Betaald educatief verlof
 
 
 
Wat is betaald educatief verlof.

Betaald Educatief Verlof betekent dat je op "kosten" van de Belgische Staat (je werkgever wordt vergoed voor jouw BEV) een opleiding mag gaan volgen. Je werkgever betaalt dus niet je inschrijvingsgeld, maar je krijgt wel verlof om je cursus te volgen:

- werknemers die een opleiding volgen in hun vrije tijd, krijgen extra verlofuren.
- werknemers die een opleiding volgen waarvan de lesuren samenvallen met de werkuren, krijgen verlof toegekend om de lessen ook effectief te volgen.

Er moet echter wel aan een aantal voorwaarden voldaan worden:

- er moet geen verband zijn tussen de opleiding die je wilt volgen en je eigenlijke beroep. Bovendien zijn er specifieke regelingen voor werknemers die zich voorbereiden voor de examens van de centrale examencommissie.
- vanaf het ogenblik dat je een aanvraag voor betaald educatief verlof ingediend hebt, ben je beschermd tegen ontslag. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je je nu zo maar alles kunt permitteren. Je baas kan je nog altijd ontslaan om redenen die vreemd zijn aan je aanvraag tot BEV.
- je moet een opleiding volgen die minstens 32 uur per jaar omvat.

 
Wie komt in aanmerking voor betaald educatief verlof.

Oorspronkelijk kon betaald educatief verlof maar gebruikt worden door voltijdse werknemers van de privé-sector. Sinds 1 september 2001 zijn er de volgende deeltijdse werknemers bijgekomen:

- diegene die minimum 4/5de werkt en die een algemene en/of een beroepsopleiding volgt;
- diegene die deeltijds werkt op basis van een variabele uurregeling en die een algemene en/of beroepsopleiding volgt;
- diegene die minimum halftijds en minder dan 4/5 werkt, met een vaste uurregeling, en die een beroepsopleiding tijdens de werkuren volgt.

Voor meer vragen contacteer uw vakbondsafgevaardigden.

 

In samenwerking met SD Worx

 
Wanneer kan je betaald educatief verlof opnemen.

Je kunt je betaald educatief verlof niet zomaar opnemen wanneer dat jou het best uitkomt. Als je dacht al je educatief verlof op te sparen om daarna een sabbatjaar op te nemen, kom je bedrogen uit. De opname van het betaald educatief verlof is afhankelijk van de opleiding die je volgt:

- Ofwel volg je een opleiding die bij wijze van schooljaar georganiseerd is en dan moet je BEV (Betaald Educatief Verlof) tussen de aanvang van dat schooljaar en het einde van je eerste examenzittijd vallen.
Is het je niet van de eerste keer gelukt (geen nood, het overkomt de beste), dan kan de periode waarin je je BEV moet opnemen verlengd worden tot het einde van de tweede zittijd. In dat geval moet je wel een getuigschrift van de school aan je werkgever overhandigen.
- Wordt de door jou gevolgde opleiding niet bij wijze van schooljaar georganiseerd, dan mag je je BEV opnemen tussen het begin en einde van de opleiding.
- Voor de voorbereiding en het afleggen van examens van de Centrale Examencommissie moet het BEV opgenomen worden tussen de 15e dag na de afgifte van het getuigschrift van regelmatige inschrijving voor de examenzittijd en de laatste dag van de zittijd.

 
Op hoeveel uren verlof heb je recht

Het aantal uur waarop jij recht hebt, is in principe gelijk aan het aantal werkelijk gevolgde lesuren. Een lesuur van 50 minuten geeft recht op een uur educatief verlof van 60 minuten. Het aantal uren is wel beperkt.

1. Je werkt voltijds

    

Gevolgde opleidingen Een opleiding gevolgd BUITEN de arbeidstijd geeft recht op maximum: Een opleiding gevolgd TIJDENS de arbeidstijd geeft recht op maximum:
Beroepsopleiding 100 uren 120 uren
Algemene opleiding 80 uren 90 uren
Algemene en beroepsopleiding 100 uren 120 uren
Taalcursus 80 uren 80 uren
Algemene + taalcursus 80 uren 80 uren
Beroeps- + taalcursus 100 uren 100 uren
Examen voor de examencommissie 3x de wekelijkse arbeidsduur

3x de wekelijkse arbeidsduur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorbeeld

Een werknemer die een beroepsopleiding volgt gedurende 120 lesuren, heeft recht op 100 uur verlof; een algemene opleiding met 100 lesuren geeft recht op 80 uur verlof.

 

2. Je werkt deeltijds

Dan kan je van het BEV gebruikmaken tijdens de uren waarop jij gewoonlijk moet werken, maar in verhouding tot de deeltijdse arbeidsduur.


Voorbeeld

Jij werkt 4/5de in een onderneming waar de voltijdse arbeidsduur op 38 uur is vastgesteld. Jij volgt een beroepsopleiding van 200 uur. Jij kunt 80 uur educatief verlof nemen, namelijk 100 uur (wettelijk maximum) x 30,4/38.

 

 

 
 


U vindt geen antwoord op uw vraag? Formuleer ze hieronder. We bezorgen u binnenkort een persoonlijk antwoord.

 
 
Onderwerp:
Email van de vraagsteller:
Vraag:
 

  Zoeken
 
  
         

 Cover Waarmee kunnen wij... (150 x 212)_tcm21-312587.jpg

De Syndicale Premie
168_geld_DR.jpg
Alle info, klik hier

 

 

Banner-ons recht digitaal 220_298 jpg.jpgDisclaimer
Top