04/06/2020
Goedemiddag

Banner_standaard_top.jpg

  GEBRUIKERSNAAM
   
  PASWOORD
    
NL 
ACV Puls : N-Allo
 

Ondernemingsnieuws  Opleidings-cao 2018
05.02.2018Opleiding-cao 2018

image002.png

 

Wat staat er in de opleidings-cao 2018?

De cao van 6 juli 2017 op het gebied van opleiding in PC 200 loopt van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018. Hieronder herinneren we je aan de inhoud van de cao en zeggen we iets meer over welke soorten opleiding als opleidingsdagen in aanmerking komen.

 

Aantal dagen

In de cao-periode heeft iedereen recht op 2 opleidingsdagen. Die dagen vallen tijdens de arbeidstijd. Daarnaast heb je recht op 1 extra opleidingsdag buiten de arbeidstijd en die dus ’s avonds of in het weekend valt.

 

Soort opleiding

De opleidingsdagen moeten erop gericht zijn om je beroepsbekwaamheid te verhogen. Concreet gaat het om beroepsopleidingen die worden aangeboden door CEVORA of door om CEVORA erkende opleidingen. Ten slotte kan het gaan om door de ondernemingen of sectoren of andere opleidingsverstrekkers georganiseerde opleidingen. Het gaat dus vooral om georganiseerde, klassikale opleidingen en online leren.

 

We moeten de discussie met de werkgever over de opleidingsdagen niet uit de weg gaan. In de cao voor de periode 2019-2020 zullen we proberen een lijst te maken van “opleidingen” die niet als opleidingsdag kunnen tellen om zo in de toekomst zoveel mogelijk discussie te vermijden.

 

Vergoedingen

Als de opleiding tijdens de arbeidstijd plaatsvindt, moet de werkgever je een gelijke compensatie in arbeidstijd toekennen.

Verplaatsingskosten zijn voor rekening van de werkgever.

Voor de extra opleidingsdag buiten de arbeidstijd ontvang je een premie van 40 euro als tegemoetkoming in de verplaatsings- en opleidingskosten.

 

Procedure opleidingsdagen

De werkgever moet je vóór 1 juni 2018 een voorstel doen over de besteding van de opleidingsdagen. Als de werkgever dit niet doet, moet je vóór 1 september 2018 een schriftelijke aanvraag indienen bij de werkgever, waarin je hem herinnert aan je recht op opleiding.

De werkgever moet vervolgens vóór 1 oktober 2018 schriftelijk aan je meedelen hoe hij de opleidingsdagen wenst te besteden binnen de geldigheidsduur van de cao. Als de werkgever niet op je vraag is ingegaan of als hij geen of niet alle opleidingsdagen heeft aangeboden, kan je de dagen opnemen als betaald verlof of een eigen keuze maken uit het aanbod van CEVORA. Je moet in dit laatste geval een verzoek aan CEVORA richten.

 

Opleidingsplannen

Ondernemingen met een bedrijfeigen opleidingsplan voor de periode 2016-2017 kunnen dit plan met instemming van de vakbondsafvaardiging herbevestigen of aanpassen voor 2018 met een brief aan het Sociaal Fonds van het APCB. Dit moet gebeuren tussen 1 oktober 2017 en 1 maart 2018.

In ondernemingen zonder bedrijfseigen opleidingsplan kan met instemming van de vakbondsafvaardiging een plan worden overeengekomen. Het plan wordt geregistreerd bij het Sociaal Fonds van het APCB op een formulier tussen 1 oktober 2017 en 1 maart 2018.

Ondernemingen met een suppletief plan voor de periode 2016-2017 worden automatisch verlengd in 2018.

Ondernemingen zonder bedrijfeigen plan en zonder suppletiefplan voor 2016-2017 kunnen uiterlijk op 31 maart 2018 toetreden tot het suppletief plan, waarvan de inhoud vastgesteld wordt door de Raad van Beheer van CEVORA. In dit geval gaat het om een nieuw soort suppletief plan.

 

Overdracht van opleidingsdagen

Alleen met een goedgekeurd opleidingsplan en met instemming van de vakbondsvertegenwoordiging kunnen opleidingsdagen tussen medewerkers worden overgedragen. 

 

 

 

Voor meer informatie kan je je vakbondsafgevaardigde contacteren

 

of stuur een mail naar lbc.nallo@gmail.com

 

 

 

 Bron; Nieuwsbrief PC 200 - Wijzigingen opleidingsCAO

image002.png  Zoeken
 
  
         

 Cover Waarmee kunnen wij... (150 x 212)_tcm21-312587.jpg

De Syndicale Premie
168_geld_DR.jpg
Alle info, klik hier

 

 

Banner-ons recht digitaal 220_298 jpg.jpgDisclaimer
Top