21/09/2020
Goedemorgen

Banner_standaard_top.jpg

  GEBRUIKERSNAAM
   
  PASWOORD
    
NL 
ACV Puls : N-Allo
 

Publicaties  Acties / Manifestaties !!!  Betoging 7 oktober 2015
01.10.2015Betoging 7 oktober 2015

 

 

Op 7 oktober, dag op dag 1 jaar geleden

werd een onverteerbaar regeer akkoord afgesloten.

Het beleid van de deelregeringen is al niet veel beter. De werkgevers en de financiële lobby’s zitten in een zetel.

Voor deze verjaardag trakteren we hen op een nationale betoging in gemeenschappelijk vakbondsfront en samen met de sociale bewegingen.

Want voor de werknemers en de gerechtigden op sociale uitkeringen blijven er na 1 jaar regeringsbeleid alleen maar kruimels over.

 

 De indexsprong,

 de beperking van de welvaartsvastheid,

 de verhoging van de wettelijke pensioenleeftijd,

 de uitholling van het eindeloopbaanbeleid (SWT, vervroegd pensioen, landingsbaan),

 het opleggen van absurde beschikbaarheidsregels,

 de harde activering van zieken en invaliden,

 de halvering van de inkomensgarantie-uitkering,

 de ingrepen in de inschakelingsuitkering,

 talrijke en zware ingrepen in de openbare sectoren en de overheidspensioenen,

 de verhoging van de bijdrage zorgverzekering,

 de verhoging van de facturen voor elektriciteit en water,

 de vermindering van de woonbonus,

 de verhoging van de tarieven van De Lijn en het beperken van het aanbod van openbaar vervoer,

 de verhoging van het inschrijvingsgeld voor het hoger onderwijs en het volwassenenonderwijs…

 Met bovenop nog eens de invoering van de flexi-jobs in de horeca,

 van nacht arbeid in de e-commerce,

 en tal van andere ingrepen die ons boven het hoofd hangen.

 

Daarom eisen we van de regeringen en de werkgevers:

-     het herstel van de koopkracht;

·         een verschuiving van belastingen met een rechtvaardige bijdrage van grote vermogens en kapitaalinkomens;

·         een sociaal overleg dat inzet op hogere pensioenen;

·         banenplannen met extra inspanningen om kwetsbare groepen als jongeren, oudere en langdurig werklozen aan het werk te krijgen en te houden;

·         een sociaal overleg over werkbaar en duurzaam werk met tastbare resultaten;

·         aanzienlijke en kwalitatieve investeringen in de openbare diensten en de non-profit;

·         behoud en versterking van de federale sociale zekerheid die bij inactiviteit de koopkracht vrijwaart en mensen uit de armoede houdt;

·         vrijwaring en versterking van de arbeidsbescherming;

·         ernstig sociaal overleg.

 

 

Op 6 november 2014 liepen 120.000 betogers door de straten van Brussel,

het moeten er op 7 oktober 2015 minstens evenveel zijn!

 

Via deze link vinden jullie een pamflet met de vervoersregeling voor de provincie Antwerpen.

Voor zij die meegaan naar Brussel is er bij loonverlies stakerssteun en een lunchvergoeding voorzien.

 

Voor wie toch nog meer informatie en documentatie over deze betoging wenst,

Manifestatie 7 oktober 2015

de pagina op de website van LBC-NVK die je volledig op de hoogte zal brengen.

 

 

En mocht je toch nog vragen hebben,

dan contacteer je het beste je vakbondsafgevaardigde

 

 

 

syndicale en strijdbare groeten vanwege het LBC-NVK team bij N-Allo

Tot woensdag 7 oktober 2015

 

 

  

 

 

 

   Zoeken
 
  
         

 Cover Waarmee kunnen wij... (150 x 212)_tcm21-312587.jpg

De Syndicale Premie
168_geld_DR.jpg
Alle info, klik hier

 

 

Banner-ons recht digitaal 220_298 jpg.jpgDisclaimer
Top