24/09/2020
Goedemiddag

Banner_standaard_top.jpg

  GEBRUIKERSNAAM
   
  PASWOORD
    
NL 
ACV Puls : N-Allo
 

Publicaties  Acties / Manifestaties !!!  Actiedag 23 september 2014
23.09.2014Actiedag 23 september 2014

Actiedag 23 september 2014

Beste collega,

Waarom moet er nu weeral actie gevoerd worden, zullen misschien nog enkele onder u zich afvragen...

Marc Leemans, voorzitter van ACV  heeft het op een verstaanbare manier samen gevat voor jou.

 

Vrienden, vriendinnen,

 

Dank voor jullie opkomst. Voor jullie engagement. Voor deze waarschuwing aan de federale onderhandelaars.

 Die Zweedse coalitie, vrienden, doet me denken aan de Muppet show. Met een waanzinnige Zweedse chef-kok die met onmogelijke ingrediënten iets maakt dat totaal oneetbaar is.

 Ook onze Zweden doen hetzelfde volgens recepten van neoliberale goeroes en patronale lobby’s. Binnenkort serveren ze een oneetbaar hongermaal aan werknemers en aan wie met een sociale uitkering moet rondkomen. Terwijl rijken en vermogenden een feestbanket krijgen. Zweden, stop die waanzin. Stop de uithongering van werknemers en werklozen. Stop het gepamper van de financiële elites. Stop de ontwrichting van dit land.

 Uw Zweeds project leidt ons niet naar een betere toekomst. Dat gaat niet over snoeien om te groeien.  Uw Zweeds project leidt naar een sociaal kerkhof. Horreurs voor de gewone gezinnen, faveurs voor de welgestelden.

 Omdat werknemers, in elke fase van de loopbaan, de rekening krijgen gepresenteerd. De schoolverlater krijgt géén inschakelingsuitkering. Wie werkt verliest van zijn loon en zijn koopkracht. Wie in het spitsuur zit van de loopbaan verliest zijn tijdkrediet. Wie werkloos is gaat van verzekering naar bijstand. De oudere werknemer verliest de kans op een landingsbaan. En verliest zijn kans op SWT/brugpensioen. Géén SWT-toeslag meer vanwege de werkgever. En vergeet je vervroegd pensioen. Allemaal langer werken, voor nog minder pensioen.

 De hardwerkende Vlaming krijgt nog wat extra’s : duurdere kinderopvang, minder kinderbijslag en hoger inschrijvingsgeld.  Geen fase in je leven, of je inkomen gaat eraan.

 Dit is geen project van verbinden. Maar van verblinden. Dit is geen project van vertrouwen. Maar van berouwen.                         

Dit is geen project van vooruitgaan. Maar van achteruitgaan.

 Waarbij ondernemers en vermogens een autostrade krijgen om volle gas te geven. Met minder belastingcontroleurs. Minder bijdragen aan solidariteit. Minder rechten voor werknemers.  Minder aandacht voor milieu en klimaat. Minder overleg met sociale partners. En – als je sommigen hoort – minder vakbonden.

 Dit is geen Zweedse coalitie maar wel de Monaco-coalitie. Die weigert om bedrijven, rijken, vermogenden voor hun verantwoordelijkheid te plaatsen.

 Aan vakbondsmensen wordt gevraagd hun taboes één voor één te laten vallen. Index? Eraan, met een nieuwe indexsprong. In Vlaanderen zelfs twee, op de kinderbijslagen.

Recht op onderhandelen? Eraan, door een nieuwe loonstop.

Leefbare uitkeringen voor langdurig werklozen? Eraan, door beperking in duur of aftakeling tot sociale bijstand.

Verbod op dwangarbeid?  Eraan, via gemeenschapsdienst voor werklozen.

Bescherming tegen ontslag? Eraan, door meer tijdelijke contracten en al nieuwe ingrepen in het eenheidsstatuut.

Brugpensioen of SWT? Eraan, zodat bedrijven goedkoper ouderen kunnen dumpen.

De pensioenleeftijd? Eraan, blijven werken tot je erbij neervalt, hoge jeugdwerkloosheid of niet.

Collectieve diensten? Eraan want minder personeel en werkingsmiddelen. En als je sommigen hoort, moet ook het recht op staken eraan.

 Maar de taboes van ondernemers en vermogens worden wel gekoesterd.

Géén fiscale rechtvaardigheid, géén belasting op inkomen uit vermogen, géén belasting op werkelijke huurinkomsten, géén hogere belasting bij verkoop van bedrijven, geen afschaffing van bankgeheim, géén aanpak van managementvennootschappen, géén rem op de ontsporing van notionele intrestaftrek, géén versterkte strijd tegen fiscale fraude en ontwijking, géén harde aanpak van sociale dumping. En vooral géén meerwaardebelasting.

 Hard werken om nooit rijk te worden, dat wordt zwaar belast. Slapend rijk blijven, dat wordt in dit land niet belast.  

 Als wij één dag staken, is het kot te klein. Als zij dreigen hun investeringen voor onbepaalde duur te staken, dan veert de Wetstraat direct recht. Dan hoor je niks over minimumprestaties.

 Wanneer gaan rijken en vermogenden hun deel doen voor het herstel van dit land. Werknemers en werklozen zweten al sinds 2008 de crisis uit. Alles wordt voor ons met dubbel krijt geschreven. Men is bezig met armoede te herverdelen. Terwijl de rijkdom steeds wordt ontzien. En dat vrienden, werkt serieus op onze heupen.

Onze mensen beseffen dat we er samen door moeten. Dat inspanningen nodig zijn. Dat bomen niet tot de hemel groeien. Maar samen uit, samen thuis. Naar draagkracht en vermogen. Niet door gewone gezinnen verder te verarmen. Niet door werknemers eenzijdig de rekening te presenteren. Niet door wie al die jaren buiten schot bleef opnieuw te ontzien.

 Wij willen rechtvaardigheid op elk vlak. Daar blijven we op hameren.

Bron: Facebookpagina ACV     

 

Heb je nu toch nog vragen, gelieve je vakbondsafgevaardigde te contacteren

LBC-NVK zal dit blijven opvolgen en jou informeren

 

 

   Zoeken
 
  
         

 Cover Waarmee kunnen wij... (150 x 212)_tcm21-312587.jpg

De Syndicale Premie
168_geld_DR.jpg
Alle info, klik hier

 

 

Banner-ons recht digitaal 220_298 jpg.jpgDisclaimer
Top