21/09/2020
Goedemorgen

Banner_standaard_top.jpg

  GEBRUIKERSNAAM
   
  PASWOORD
    
NL 
ACV Puls : N-Allo
 

Publicaties  Acties / Manifestaties !!!  Actiedag 30 januari 2012  Resultaat
14.02.2012Het Resultaat

Heeft de staking van 30 januari 2012 nu iets opgeleverd?

Heel veel mensen stelden reeds de vraag: Heeft de staking nu iets opgeleverd?

 

Wel beste collega's, het is een onderwerp dat leeft, ook binnen N-allo,

en het was inderdaad nodig om actie te ondernemen. Mede door de ondernomen acties zitten de vakbonden nu samen aan tafel met de regering om "verbeteringen" door de voeren.

De afgelopen weken is er intensief overleg geweest over de saneringsmaatregelen uit het regeringsakkoord.

Heel wat maatregelen werden bijgestuurd.

Overleg en actie leveren dus wel degelijk resultaat op.

 

Er is een website gemaakt waarop alle nieuwe maatregelen en bijsturingen

zullen worden gepubliceerd als deze zeker zijn.

Uitgebreide informatie is te vinden op www.dereparaties.be

  

Deze site wordt dagelijks bijgewerkt en biedt een overzicht van alle maatregelen en bijsturingen.

 

Vriendelijke groeten,

LBC-NVK afvaardiging van N-allo

 *

Voor meer informatie en opmerkingen kan je altijd terecht bij je vakbondsafgevaardigden

of via 

email_icon.jpg

 

 

webbanner_degevolgen_hogeresolutie.jpg

   Zoeken
 
  
         

 Cover Waarmee kunnen wij... (150 x 212)_tcm21-312587.jpg

De Syndicale Premie
168_geld_DR.jpg
Alle info, klik hier

 

 

Banner-ons recht digitaal 220_298 jpg.jpgDisclaimer
Top